Θέλω να παραλάβω την παραγγελία μου αργότερα.


Εάν κάνατε την παραγγελία σας και θέλετε να την λάβετε σε μεταγενέστερη ημερομηνία παράδοσης, πρέπει να επικοινωνήσετε μαζί μας και να δηλώσετε την ημέρα και την ώρα που θα προτιμούσατε να σας την στείλουμε. Λάβετε υπόψη ότι η νέα ημερομηνία παράδοσης που καθορίζετε πρέπει να είναι μικρότερη από 2 μήνες από τη στιγμή της αγοράς.

Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη φύγει από την αποθήκη μας, θα πρέπει να περιμένετε να επικοινωνήσει μαζί σας η εταιρεία παράδοσης για να συμφωνήσετε μια νέα ημερομηνία παράδοσης μαζί της, εάν είναι εφικτό.